Rabobank Clubactie groot succes!

V.V.Holten heeft via de jaarlijkse Rabobank Clubkas Actie een bedrag van maar liefst €1311,59 in de wacht gesleept.  Dit bedrag zal o.a. besteed worden voor de aanschaf van nieuwe verplaatsbare doelen voor de jongste jeugd, door de veranderingen in het jeugdvoetbal is hier dringend behoefte aan.

Het bestuur van VV Holten wil langs deze weg iedereen bedanken voor zijn of haar stem en onze speciale dank gaat natuurlijk ook uit naar de Rabobank Noord en West Twente voor het uitzetten van deze fantastische actie !