Ingekomen brief hoofdbestuur: "Gevolgen Corona-crisis voor VV Holten".

Beste leden, vrijwilligers, familie en sponsoren van VV Holten,

Allereerst hopen en wensen wij als bestuur van de VV Holten dat het goed gaat met jullie allemaal.
We hopen dat iedereen gezond is en blijft en voor de zieken onder ons, dat ze spoedig hersteld zullen zijn.
In deze spannende tijd doet de overheid terecht een beroep op ons allen, om solidair te zijn. Binnen de sport en de Holtense samenleving zien we ook dat er grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot, ook binnen onze fantastische club. We dragen verantwoordelijkheid naar onszelf, iedereen die ons lief is en naar onze medemens. Het gevoel dat we gebonden zijn aan regels en maatregelen voelt onnatuurlijk en beneemt ons allemaal een bepaalde vrijheid. Maar het zijn regels en maatregelen die uiteindelijk nodig zijn om met elkaar het ‘gewone leventje’ weer op te kunnen pakken. 

Geen competitievoetbal

Zoals jullie dinsdagavond 31 maart allemaal hebben kunnen vernemen, heeft het kabinet de maatregelen tot en met 28 april verlengd. In het verlengde daarvan heeft de KNVB besloten de competities in het amateurvoetbal niet meer te hervatten: geen eindstand, geen kampioenen, geen degradanten …  
Dat dit voor ons, juist nu ons vlaggenschip Holten 1, er zo florissant voor staat een teleurstelling is lijkt ons duidelijk, maar dit moeten we accepteren.

Het direct stoppen van alle competities maakt het voor het bestuur moeilijk de directe toekomst te voorzien.
Sowieso even geen grootschalige activiteiten. Geen derby’s tegen ABS, geen periodekampioenwedstrijden, geen toernooien, oefenwedstrijden, activiteiten in de kantine en geen sponsorbijeenkomsten.

Middels dit schrijven willen we jullie ook informeren over wat dit allemaal voor de VV Holten betekent en de maatregelen die wij zullen moeten nemen om als vereniging financieel gezond te blijven. 

In de afgelopen periode hebben wij achter de schermen diverse scenario’s bekeken en zijn er verschillende vragen op ons afgekomen. Onze jaarlijkse begroting is opgebouwd op drie fundamentele inkomsten:  

  1. Contributie
  2. Sponsoring
  3. Kantine-inkomsten 

Naast de contributie staan verder alle inkomsten op dit moment stil. Voornamelijk de derving van de kantineomzet treft ons hard. Deze komende maanden zijn normaal gesproken door het weer, de toernooien en de afsluitingen van het seizoen, juist de topmaanden voor onze omzet. 

Dat geld hebben we nodig om onze vaste lasten te kunnen bekostigen. Het betalen van de huur van de velden, het onderhoud aan ons complex en de aanschaf van bijvoorbeeld ballen en ander trainingsmateriaal. De contributie alleen is niet toereikend om dit alles te kunnen dekken en om alles te kunnen betalen, zullen we waar mogelijk een beroep doen op steunmaatregelen.  

Gelukkig zijn we een financieel gezonde vereniging en hebben we de afgelopen jaren een mooie basis gelegd en kunnen we dus tegen een stootje. Maar hoe we het ook allemaal bekijken en doorrekenen: dit jaar komt uit op een exploitatieverlies.  Hoe groot dit verlies gaat worden hangt af van onze hulp en solidariteit. 

Contributie 

Door het wegvallen van een groot deel van onze inkomsten is doorbetaling van de contributie essentieel. We zullen daarom de contributie blijven innen zoals jullie van ons gewend zijn. Wij hopen hiervoor op jullie begrip. Mocht er onverhoopt een situatie ontstaan, waardoor je door de contributiebetaling in financiële problemen terecht komt, meld je dan bij één van de bestuursleden. Samen gaan we dan op zoek naar een passende oplossing, we moeten immers voor elkaar blijven zorgen. 

Sponsoren 

Extra aandacht verdienen ook onze sponsoren. Veel van onze sponsoren behoren tot het MKB.  
Juist bij deze groep heerst veel onzekerheid over de (nabije) toekomst. Wat dit voor VV Holten betekent, kunnen we op dit moment nog niet vaststellen.  

Tegen onze leden wil ik zeggen: “denk ook eens (extra) aan onze sponsoren”. Stap eens bij hen binnen voor aanschaf van spullen, het aanvragen van een dienst of het inwinnen van advies. Je hoeft er soms niet eens de deur voor uit.  

Dit soort acties zijn van levensbelang voor deze ondernemingen en ook voor onze vereniging, want zij ondersteunen ons financieel. Wij hopen dat alle sponsoren goed door deze moeilijke tijd komen en ons als vereniging kunnen blijven steunen.
Wij als hoofdbestuur, de sponsorcommissie en de VV Holten in de meest brede zin van het woord, willen op onze beurt graag klaar staan voor onze sponsoren; om te helpen bij het oplossen van onvoorziene omstandigheden of meedenken in verschillende ondersteuningen. Mochten daar wensen of ideeën zijn, laat ons dit weten!  

Samen zijn we VV Holten

In deze crisistijd, waarin we in de greep zijn van het coronavirus, hebben we elkaar hard nodig en is het belangrijk dat we elkaar vasthouden.  Dat is ook de essentie van verenigen. Dat geldt voor ons als bestuur, leden, vrijwilligers en sponsoren, iedereen die zich verbonden voelt met onze mooie club VV Holten. Gezond, saamhorig en financieel stabiel door deze crisis heenkomen is onze hoogste prioriteit en wij rekenen daarbij ook op jullie steun!

Blijf allemaal gezond en zorg goed voor elkaar. We hebben elkaar hard nodig: Samen zijn wij VV Holten!  

Dagelijks bestuur 

Robert Oolbekkink
Janine Brand
Marco Solen
Arno Reusink
Gerard Heck
Rene van der Vegte
Nancy Meinders