Uitnodiging Vrijwilligersavond zaterdag 13 april 2019

Aan alle vrijwilligers van V.V. Holten,

Voetbalvereniging Holten kent vele vrijwilligers die de club een warm hart toedragen. Om hun waardering hier voor te laten blijken, wil het Bestuur alle vrijwilligers graag uitnodigen voor een gezellige feestavond.
Bij vrijwilligers denken wij aan seniorencommissie, Vojac, onderhoudsmensen, kantinemedewerkers, jeugdcommissie, jeugd- en seniorenleiders, scheidsrechters, websitemedewerkers, coördinatoren, bestuur supportersvereniging, zaalvoetbalcommissie, consul, kassamedewerkers, sponsorcommissie, technische commissie, financiële commissie, etc. Kortom, iedereen die zich vrijwillig inzet voor onze vereniging.
Om niemand over het hoofd te zien, zullen wij de contactpersonen van de verschillende commissies vragen deze uitnodiging door te sturen aan hun commissieleden. Vanzelfsprekend mag je dit formulier ook zelf doorsturen als je denkt dat er iemand is vergeten.

De feestavond voor vrijwilligers wordt gehouden op zaterdag 13 april a.s. Je wordt tussen 16.30 en 17.00 uur op de fiets verwacht op sportpark Meermanskamp. Hier wordt een kop koffie of thee aangeboden, waarna we in een ontspannen sfeer zullen beginnen met de (ludieke) activiteiten die op deze avond gepland staan. Ook de inwendige mens zal niet worden vergeten. Naast een drankje zal er na afloop van de activiteiten een uitgebreid buffet worden opgediend.Eind van het feest is gepland omstreeks 21.30 uur.

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal gasten vragen wij jullie om je uiterlijk 8 april aan te melden. Je eventuele partner is mede uitgenodigd.

In de link vind je het aanmeldformulier.Tot uiterlijk maandag 8 april a.s. kan deze antwoordstrook ingeleverd worden in het bakje van de Activiteitencommissie in de bestuurskamer.  Aanmelden kan ook per e-mail door een mail te sturen naar: activiteiten@vvholten.nl

Wij verwelkomen je graag op deze avond. Ook als je niet in de gelegenheid bent te fietsen, is het beslist de moeite waard om te komen.

Tot ziens op de Vrijwilligersavond!

Activiteitencommissie v.v. Holten