UITSLAG GROTE VERLOTING T.B.V. DE JEUGD VAN V.V. HOLTEN

Afgelopen dindag 16 mei heeft de trekking plaats gevonden voor de verloting. Op de volgende nummers zijn de prijzen gevalen. : 

897 / 556 / 2256 / 1100 / 3463 / 3529 / 1348 / 1782 / 3327 / 1751 / 3605 / 14 / 2700 / 2670 / 23 / 3614 / 357 / 3702 / 4912 / 2597 / 2740 / 2750 /  2161 / 431 / 890 / 901

Alle prijswinnaars zullen zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden. Wij willen alle deelnemers bedanken voor hun deelname.

Jeugdbestuur VV Holten