Informatieavond realisatie speelcourt De Kol op woensdag 27 januari

In december 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit genomen om een aantal wijken (Braakmanslanden, Plan Zuid en De Kol) aan te wijzen als pilot waarbij meer gebruik wordt gemaakt van de kracht in de buurt/wijk. Wijken worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het college heeft besloten om per wijk een budget ter beschikking te stellen aan de drie basisscholen die in de werkgroepen actief zijn: de Constantijnschool, de Johan Frisoschool en de Holterenkschool.

In samenspraak met wijkbewoners, organisaties ( waaronder V.V.Holten) en ViaVie Welzijn is per wijk een concreet plan van aanpak uitgewerkt. In deze plannen wordt aangegeven welke voorzieningen, zoals een speelcourt/ontmoetingsplek, er nodig zijn binnen de wijk, passend bij de uitgangspunten van het Masterplan Wonen, Welzijn en Zorg en de visie op wijkgericht werken.

Aangezien wij met V.V.Holten graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen hebben ook zitting in de werkgroep. In de wijk De Kol wonen namelijk veel V.V.Holten-leden en daarnaast hebben wij ook een groot ledenaantal onder de leerlingen van Basisschool De Holterenk. Wij zien dan ook zeker mogelijkheden om activiteiten van de voetbalvereniging, voor bewoners en leerlingen,  te organiseren op het nog aan te leggen speelcourt.   

De werkgroepen die in de drie wijken het plan van aanpak hebben opgesteld willen graag op korte termijn aan geïnteresseerde wijkbewoners, verenigingen en organisaties het plan presenteren. Daarnaast willen zij graag inventariseren of er enthousiaste wijkbewoners zijn die willen meewerken aan de realisatie en het onderhoud van deze voorzieningen.

De datum en tijd voor de informatieavond is:

  • Wijk De Kol, Holterenkschool, 27 januari, aanvang 19.30 uur

Voor de  informatieavond dient u zich wel van te voren aan te melden, dit kan door een mail te sturen naar hoveling@viaviewelzijn.nl o.v.v. Speelcourt de Kol. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hoveling, ViaVie Welzijn, 0548-362755