Bijdrageregelingen maatschappelijke participatie

Leden die moeite hebben om de contributie te betalen kunnen, onder voorwaarden, gebruik maken van een regeling van de gemeente Rijssen-Holten.

Bijdrageregelingen maatschappelijke participa­tie

. Woont u in de gemeente Rijssen-Holten?

. Was uw gezinsinkomen, exclusief vakantietoeslag,  in 2015 niet hoger dan 110% van de voor u van toepassing  zijnde bijstandsnorm?

                                                   Bijstandsnorm          110%

 

Alleenstaande (ouders)                 € 928,29                    € 1021,12

Echtparen/samenwonenden       € 1326,13                  € 1458,74

 

. Is uw vermogen niet hoger dan het vrij te laten bedrag zoals genoemd in de Participatiewet?

 

                                                           Vrij te laten bedrag

 

Alleenstaande (ouders)                 €   5.920,00

Echtparen/samenwonenden       € 11.840,00

 

Kunt u deze vragen allemaal met een ja beantwoorden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de hierna ge­noemde bijdrage.

 

Bijdrage maatschappelijke participatie

De gemeente Rijssen-Holten stimuleert iedereen om maatschappelijk actief te zijn. Ook mensen voor wie maatschappelijke activiteiten te duur zijn. Bij maatschap­pelijke participatie gaat het om activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vorming. Jaarlijks kunt u maximaal € 110,- ontvangen. Steekproefsgewijs vindt een controle onder aanvragers plaats, of zij de kosten daadwerkelijk hebben gemaakt. Ook u kunt binnen deze steekproef vallen.

 

Wanneer aanvragen?

U komt van 15 augustus tot 1 december in aanmerking voor de regelingen. Volg in deze periode de gemeen­telijke informatiepagina in het Rijssens Nieuwsblad, of vraag om informatie bij het loket Werk en Bijstand in het gemeentehuis (0548) 854 838.