Normen en Waarden

vv Holten hecht veel waarde aan normen en waarden en wil dit graag uitstralen door het opstellen van duidelijke regels en het maken van goede afspraken. Hierdoor zorgen wij ervoor dat Vv Holten een prettige vereniging blijft om deel van uit te maken.

Algemene spelregels vv Holten

SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER
De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig blijven wanneer een medespeler van een ander team in jouw ogen een fout heeft gemaakt. In de kantine de flesjes en ander afval opruimen op het moment dat je weg gaat. Een verkeerde beslissing van de scheidsrechter accepteren in plaats van tegen hem tekeer gaan. Mondje dicht langs de lijn en de jeugd vooral positief stimuleren. Zomaar een aantal voorbeelden van gewenst gedrag op en rond de voetbalvelden van vv Holten.
Helaas is gebleken dat het bovenstaande nog niet voor iedereen zo normaal is als het zou moeten zijn. En daar willen we als groenste voetbalvereniging van Nederland wel graag aan werken. Samen vormen wij vv Holten en met z’n allen hebben wij de verantwoordelijkheid ons te houden aan afspraken die nodig zijn om van voetbal een groot feest te maken. Want dat willen we toch, genieten van voetbal en alles er rond omheen.
Voetbal is een teamsport. Maar ook het lidmaatschap van onze vereniging leidt tot een teamspel. Gezamenlijk proberen we doelen te bereiken. En omdat we dus samenwerken, zijn er wat regels nodig waaraan iedereen zich heeft te houden. Soms weten we niet meer welke afspraken er zijn. Daarom deze bijlage Spelregels vv Holten, waarmee we iedereen binnen onze vereniging duidelijkheid willen geven over wat wij als club belangrijk vinden.
Vv Holten wil iedereen de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar mensen zich thuis kunnen voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, waar iedereen zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt over de wijze waarop we met elkaar (dus ook met tegenstanders, scheidsrechters en gasten) en het sportcomplex omgaan.

Vv Holten  wil graag nu en in de toekomst een aantrekkelijke en bruisende club blijven. Ondersteun ons daar alstublieft bij. In de onderliggende pagina's vinden jullie de gedragsregels voor jeugd, ouders en leiders.

 

Bestuur vv Holten