Alcoholbeleid

Zoals u ook in de kranten al hebt kunnen lezen is de aandacht voor  alcoholbeleid sterk toegenomen. De wijzigingen in de Drank- en Horecawet hebben de gemeentelijke wettelijk verplichte, taken en bevoegdheden op dit terrein aanzienlijk uitgebreid. Dit betekent dat niet alleen supermarkten, café’s en andere horeca gelegenheden, maar ook (sport)verenigingen strenger gecontroleerd worden. De gemeente maakt hierin geen enkel onderscheid.

Hiermee komen we ook gelijk bij de kern van de problematiek waarmee de (sport)verenigingen geconfronteerd worden. Alle (sport)verenigingen zijn het eens met het gemeentelijk beleid en willen volledig meewerken met de handhaving van dit beleid. Echter in sportkantines (ook in de kantine van de v.v. Holten) werken vrijwilligers, die een paar keer per jaar ‘bardienst’ hebben. Het is goed denkbaar dat zij minder goed op de hoogte zijn van de regelgeving, en dat zij ook minder routine hebben in het vaststellen van de leeftijden. Ook wordt herhaaldelijk gezegd dat men elkaar kent in een sportkantine en leeftijdsvaststelling als overbodig wordt gezien. Een praktisch probleem is dat in sportkantines de identiteitskaart soms niet binnen handbereik is. Toch stelt de gemeente dat verenigingen dezelfde wettelijke verplichtingen heeft om het beleid uit te voeren. De gemeente stelt simpelweg: dit is de wet en overtreders worden gestraft.

Wij doen daarom een beroep op alle leden van de v.v. Holten om ons te helpen in de naleving van deze regelgeving. Dit door zich te houden aan de volgende afspraken:

  • Het is verboden alcohol te gebruiken onder de leeftijd van 18 jaar.
  • Het is verboden, op welke manier ook, alcohol te verstrekken aan leden en niet leden onder de 18 jaar.
  • Na afloop van wedstrijden van JO19 ( voorheen A-junioren) wordt aan de gehele JO19 geen alcohol geschonken.
  • Bij twijfel omtrent de leeftijd altijd vragen om identificatie.

Wanneer weer geconstateerd wordt dat we ons niet houden aan bovengenoemde regelgeving, kan de gemeente de v.v. Holten zware (geld)straffen opleggen. Ze kunnen zelfs overgaan tot volledige “drooglegging” van het “Meermanskamp”.

We hopen en verwachten dat onze leden zich houden aan de geldende regels, zodat de v.v. Holten verdere consequenties bespaard zullen blijven.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de v.v. Holten,

 

Robert Oolbekkink

Voorzitter