Ingelaste ledenvergadering, woensdag 18 oktober

Beste Rood-zwarters,

Graag nodigen wij alle leden uit voor een ingelaste ledenvergadering op woensdag 18 oktober 2023. Tijdens deze vergadering willen wij een tweetal stukken in stemming brengen:

  1. Modernisering Statuten VV Holten
  2. Modernisering Huishoudelijk reglement

Door te dubbelklikken op de benaming van beide documenten kunnen deze gelezen worden.

Vanaf 20:00 uur heten wij je van harte welkom en staat de koffie en thee klaar in de kantine van Meermanskamp.

Voor het accorderen van beide stukken moeten alle leden aanwezig zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen wij beide stukken opnieuw in stemming brengen tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag 1 november. Als de stukken voor een 2e keer in stemming gebracht worden volstaat de meerderheid van de aanwezigen.

Wij hopen op een goede opkomst!

Met vriendelijke groet,

Bestuur V.V. Holten