Sponsoren - algemeen

Sponsorcommissie V.V. Holten
sponsoring@vvholten.nl 

Gerard Heck - voorzitter
Arjan Krijgsman  - secretaris
Gerrit Nijland
Richard Egberts
André Heetkamp
Erik Bessembinder 

Wat is sport nog zonder sponsoren en wat zijn de sponsoren zonder de sport?

In onze huidige maatschappij is dit een twee-eenheid geworden, waarbij iedereen overtuigd is van het nut van deze verbondenheid. Er is geen sportevenement of vereniging meer denkbaar zonder sponsoren. Ook de voetbalvereniging Holten ziet de noodzaak van een goede samenwerking met haar sponsoren als een onmisbare schakel in het bedrijven van de hedendaagse sport. Met nadruk op samenwerking.

De voetbalvereniging Holten wil niet alleen meehelpen aan het uitdragen van de sponsornaam, maar wil haar sponsoren ook het gevoel geven lid te zijn van haar grote sportfamilie. Een voetbalvereniging met een beleidsplan dat gedragen wordt door twee pijlers. Enerzijds een versterking van de breedtesport, wat tot uitdrukking komt in het laagdrempelige karakter van onze vereniging. Anderzijds het streven naar hoge sportieve ambities door het werken met selectieteams. Gelet op onze achterban en omvang van de vereniging is de tweeledige doelstelling: met onze jeugdteams in de hoogste klassen uit te komen en met ons eerste team in de derde klasse KNVB te blijven spelen. Deze doelstelling kan alleen verwezenlijkt worden als iedereen ons hierbij behulpzaam is. In de eerste plaats onze eigen leden, het kader, het bestuur met de diverse adviescommissies en uiteraard onze sponsoren.

Ons ambitieniveau en het betaalbaar houden van voetbal als breedtesport in het oog houdend, is het verantwoord dat er een beroep op externe geldstromen wordt gedaan. Hiervoor bestaan bij de voetbalvereniging Holten diverse sponsorpakketten. Met het plaatsen van uw bedrijfsnaam/logo op onze nieuwe website hopen wij weer een stuk serviceverlening te hebben toegevoegd voor onze sponsoren.

Sponsorcommissie voetbalvereniging Holten.