Gedragsregels jeugd

- zorg dat je altijd op de afgesproken tijd aanwezig bent

- als je niet kunt trainen of spelen moet je op tijd afmelden bij je trainer. (onder   vermelding van reden)
  Voor wedstrijden uiterlijk op donderdag. (tenzij in geval van overmacht)

- na afloop van trainingen en wedstrijden wordt er verplicht gedoucht. (na trainingen: E t/m A, na wedstrijden: alle teams)

- het dragen van badslippers tijdens het douchen is verplicht. (eventueel de spelers tot bijv. oktober de gelegenheid geven hier voor te zorgen)

- tijdens trainingen is je kleding aangepast aan de weersomstandigheden. De trainer geeft aan wanneer een trainingspak verplicht is.

- tijdens trainingen en wedstrijden worden GEEN horloges, kettinkjes, sieraden e.d. gedragen. Ook het gebruik van kauwgom is niet toegestaan.

- tijdens wedstrijden en trainingen is het dragen van scheenbeschermers VERPLICHT.

 - per week worden door de trainer een tweetal of drietal spelers aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het materiaal. (materiaaldienst / corvee)                                                                                                                                             
  Tijdens trainingen worden de door de trainer klaar gelegde materialen meegenomen naar het trainingsveld. Na afloop van de trainingen worden de ballen
  schoon gemaakt en opgeruimd onder toezicht van de trainer. De kleedkamer wordt na de training netjes achtergelaten.   

- tijdens wedstrijden wordt de wedstrijdkleding  en de ballen voor de warming-up meegenomen. Na afloop wordt de kleedkamer netjes achter gelaten
  (zowel uit als thuis) en de kleding en ballen weer meegenomen of opgeruimd. De trainer of leider controleert of dit gebeurd is.       

- voor aanvang van de warming-up en wedstrijden gaat het team GEZAMELIJK naar buiten en het veld op.

- spelers zorgen er voor dat hun kleding in orde is. Kousen omhoog, shirt in de broek.

- tijdens trainingen en wedstrijden zorgen spelers er voor dat ze zich sportief en met respect gedragen ten opzichte van scheidsrechter, tegenstander, medespeler 
  en eigen trainer en leider(s). Onsportief gedrag wordt niet geaccepteerd. De begeleiding van het team heeft hierin een voorbeeldfunctie. De begeleiding maakt
  voorafgaande aan het seizoen hierover afspraken met zowel spelers als ouders. Ook ouders hebben hierin een voorbeeldfunctie. (zie gedragsregels ouders)

- de aanvoerder heeft een voorbeeldfunctie met betrekking tot gedrag. Na de wedstrijd wordt de leiding van de wedstrijd en de aanvoerder van de tegenstander
  altijd bedankt.