ZWARTE BROEK EN RODE TRUI, DAT ZIJN DE HOOLTER LUI!

Kantine

De vereniging heeft mooie kantine met een ruim assortiment van hapjes en drankjes. Je kunt er heerlijk vertoeven voor- en na een wedstrijd. En bij mooi weer kun je zitten op het terras dat uitzicht biedt op het hoofdveld.

De kantine wordt draaiende gehouden door een vaste kern van vrijwilligers en een roulerend systeem van haar leden. 

Voor de bardiensten wordt er een beroep gedaan op de leden van zowel de seniorenelftallen evenals de jeugdteams (ouders en/of verzorgers) in te delen voor het draaien van kantinediensten. In praktijk komt dit erop neer dat je hooguit drie keer per seizoen bent ingedeeld of wordt benaderd door de leider voor het verzorgen van een kantinedienst.

Aan de teamleiders de vraag om tijdig mensen te vragen/aan te wijzen uit je team voor de desbetreffende data
Voor de jeugdteams geldt dat bij de JO7 tot en met de JO15-teams ouders de kantinedienst op zich nemen. Bij de JO17 mag een jeugdspeler, mits 16 jaar, bardienst draaien in het bijzijn van een volwassenen. De JO19 mag zelfstandig kantinediensten draaien.
Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan dien je zelf tijdig voor vervanging te zorgen
Let op: Jeugd onder de 16 jaar mag niet helpen met de kantinedienst!  Voor leidinggevenden en barvrijwilligers geldt dat zij geen alcohol mogen drinken gedurende hun bardienst.

Bardiensttijden
Zaterdagochtend dienst: 08.00 – 13.15 uur
Zaterdagmiddag dienst: 13.00 – 18.00 uur / 13:00 – 18:30 (bij thuiswedstrijden tweede elftal)
Zondagochtend dienst VROEG: 07.30 – 09.30 uur
Zondagochtend dienst: 09.30 – 13.30 uur
Zondagmiddag dienst: 13.00 – 18.00 uur

Kleding
VV Holten beschikt over een sponsorshirt voor de kantinevrijwilligers. Graag deze sponsorshirts dragen tijdens uw bardienst.

Programma wijzigingen
Door weersomstandigheden kunnen er wijzigingen in het programma optreden. Bij afgelastingen op zondag, wel graag de kantine openen i.v.m. eventuele trainingen. De bezetting kan dan wel uit minder personen bestaan. Graag dit in onderling overleg regelen. Daarnaast zouden er nog extra activiteiten kunnen worden toegevoegd, waardoor wij wellicht nog een extra beroep op jullie moeten doen.

Sleutel
Er is een zaterdag sleutel en een zondag sleutel. Het is de bedoeling dat de sleutel wordt doorgegeven door degene die de kantine sluit aan degene die de week erop de kantine gaat openen. Dus degene die zaterdagmiddag de kantine sluit, brengt de sleutel naar degene die een week later op de zaterdagochtend de kantine moet openen.

Zoek je voor je vereniging of stichting een ruimte om je bijeenkomst te houden? Je kunt hiervoor de kantine van VV Holten huren.

Het reserveren van een ruimte in de kantine verloopt via de kantinecommissie. Je kunt je vraag mailen naar kantine@vvholten.nl. Bij het aanvragen van een ruimte horen we graag ook van je voor hoeveel personen je een ruimte wilt gebruiken.

Voorzitter
René van der Vegte

Commissielid
Nancy Meinders, Leendert Traanman

Kasbeheer
Henk van der Pluijm

kantine@vvholten.nl

Drank- en Horecawet verplicht ook sportkantines om zich te houden aan de wettelijke verplichtingen omtrent de verkoop van en het gebruik van alcohol. En de vereniging kan gecontroleerd worden hierop. De gemeente maakt hierin geen enkel onderscheid.

Wij doen daarom een beroep op alle leden van VV Holten om ons te helpen in de naleving van de regelgeving mbt alcohol. Dit door zich te houden aan de volgende afspraken:

 • Het is verboden alcohol te gebruiken onder de leeftijd van 18 jaar;
 • Het is verboden, op welke manier ook, alcohol te verstrekken aan leden en niet leden onder de 18 jaar;
 • Na afloop van wedstrijden van JO19 ( voorheen A-junioren) wordt aan de gehele JO19 geen alcohol geschonken;
 • Bij twijfel omtrent de leeftijd altijd vragen om identificatie;
 • Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf
  meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken. Ook de in de kantine gekochte
  alcoholhoudende drank mag niet elders genuttigd worden dan in de kantine of op het terras van
  de kantine;
 • Voor leidinggevenden en barvrijwilligers geldt dat zij geen alcohol mogen drinken gedurende
  hun bardienst;
 • Wanneer weer geconstateerd wordt dat we ons niet houden aan bovengenoemde regelgeving, kan de gemeente de v.v. Holten zware (geld)straffen opleggen. Ze kunnen zelfs overgaan tot volledige “drooglegging” van het “Meermanskamp”.

 

We hopen en verwachten dat onze leden zich houden aan de geldende regels, zodat VV Holten verdere consequenties bespaard blijven.

Kijk voor meer informatie op de site van de rijksoverheid of op de site van NOC*NSF 

Hier treft u de laatste versie aan van het kantinedienst schema.

Hier treft u een handboek aan met daarin informatie over het draaien van een kantinedienst