ZWARTE BROEK EN RODE TRUI, DAT ZIJN DE HOOLTER LUI!

Reglement kledingplan VV Holten

 1. Elk spelend lid van VV Holten neemt automatisch deel aan het “v.v. Holten Kledingplan”.
 2. Het bestuur van VV Holten stelt een kledingcommissie en twee kledingcoördinatoren aan; één voor de seniorenafdeling en één voor de jeugdafdeling. (kledingplan@vvholten.nl)
 3. Elk spelend lid krijgt de beschikking over een shirt, broekje en sokken. Voor de keepers is een keepertenue, inclusief handschoenen, beschikbaar. De tenues worden persoonlijk uitgegeven. Hiermee is de ontvanger persoonlijk verantwoordelijk.
 4. De onder punt 3 genoemde artikelen blijven ten allen tijde eigendom van v.v. Holten.
 5. Van de leden wordt verwacht dat zij netjes met de onder punt 3 genoemde artikelen omgaan en hier ook de verantwoording voor dragen.
 6. Beschadiging, vernieling of vermissing van de onder punt 3 genoemde artikelen moet direct aan de elftalleider gemeld worden. De elftalleider neemt zo spoedig mogelijk contact op met de kledingcoördinator. Deze vult samen met de elftalleider en de speler het “Kledingplan schadeformulier” in.
 7. Indien naar oordeel van de kledingcoördinator en/of de elftalleider verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder punt 5 genoemde, kan de kledingcoördinator een eigen bijdrage aan de speler opleggen ter dekking van de door v.v. Holten geleden schade. De hoogte van dit schadebedrag is mede afhankelijk van de leeftijd van het te vervangen artikel.
 8. Slijtage door normaal gebruik tijdens het seizoen dient ook zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. Deze artikelen zullen, indien mogelijk, worden gerepareerd dan wel vervangen.
 9. Volgens het wasvoorschrift (http://www.vvholten.nl/organisatie/commissies/kledingcommissie) worden de wedstrijdshirts individueel per lid gewassen. Het staat een team vrij om er voor te kiezen de tenues centraal te wassen. De eindverantwoordelijkheid blijft ten alle tijden liggen bij degene die voor het shirt heeft getekend.
 10. Het eventueel beschikbaar gestelde trainingspak valt ook onder de individuele verantwoordelijkheid van de speler. De zaken genoemd onder punt 4 en 5 zijn dan ook van toepassing.
 11. Alle kleding is bedoeld voor wedstrijden en/of activiteiten georganiseerd door v.v. Holten. In de trainingspakken wordt niet getraind en de wedstrijdbroekjes worden niet gebruikt als zwembroek.
 12. De uitgifte van de kleding gebeurt centraal op het sportpark van v.v. Holten, op een nader te bepalen datum, voor aanvang van de competitie. Deze datum zal tijdig gecommuniceerd worden via de kledingcoördinatoren, de leiders en de website van VV Holten.
 13. De uitgifte van de kleding gebeurt via de leiders van de teams.
 14. Middels het “Team Kledingplan formulier” registreert de elftalleider vervolgens welk nummer trainingspak, voetbalshirt, voetbalbroek (en eventueel voetbaltas of andere kleding) de spelers hebben ontvangen en laat de speler hiervoor tekenen. De elftalleider levert vervolgens een ingevulde kopie van het “Speler Kledingplan formulier” in bij de kledingcoördinator.
 15. Voor de jeugd zal de inname van het kledingplanpakket centraal aan het einde van het seizoen plaatsvinden. De exacte datum zal gecommuniceerd worden via de kledingcoördinatoren, de leiders en de website.
 16. Voor de jeugd zal een moment worden gepland om de kleding te ruilen voor grotere maten. De elftalleider telt de artikelen en inspecteert de artikelen op beschadigingen. De elftalleider levert het gehele pakket in bij de kledingcoördinator. Nadat de kledingcoördinator de artikelen heeft geteld en op beschadigingen heeft geïnspecteerd, ontvangt de elftalleider het “Team Kledingplan formulier” ondertekend door de kledingcoördinator retour.
 17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het bestuur van v.v. Holten een beslissing nemen.

Kledingcoördinator
Christel Kuper

kleding@vvholten.nl

 

wasvoorschriften