ZWARTE BROEK EN RODE TRUI, DAT ZIJN DE HOOLTER LUI!

MVV - Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

Alle leden van V.V. Holten spelen in een voorgeschreven wedstrijd kledinglijn, zonder sponsoruitingen.

Het steunen van de Clini Clowns organisatie is één van de manieren waarop V.V. Holten haar maatschappelijke verantwoording neemt. Maatschappelijk verantwoord verenigen staat voor de wijze waarop een vereniging haar kernactiviteiten uitvoert en daarnaast haar maatschappelijk betrokkenheid toont en uitvoert. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de verbindingen tussen sport, bewegen en andere sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg en het bedrijfsleven. V.V. Holten is op veel van deze punten al actief en beseft zich dat dit in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Het steunen van de Cliniclowns is een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord verenigen.

Het gemeentelijk sportbeleid van Rijssen-Holten is er op gericht alle inwoners van de gemeente op zo gezond mogelijke wijze te laten participeren in de maatschappij. Dit beleid richt zich ook op een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van sportaccommodaties.

Binnen de gemeente Rijssen-Holten worden de volgende speerpunten gehanteerd:
“Een gezond Rijssen-Holten beweegt”

  • De deelname van jeugd 4-17 jaar aan sport blijven bevorderen;
  • Het overgewicht van jeugd en volwassenen terugdringen;
  • De beweeg- en sportdeelname van ouderen vergroten.

“Rijssen-Holten maakt efficiënt en effectief gebruik van sportaccommodaties”

  • De maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen wordt vergroot;
  • Het gebruik van sportaccommodaties wordt geïntensiveerd;
  • De kostendekkendheid van sportaccommodaties wordt verhoogd.

Binnen V.V. Holten houdt de commissie MVV zich bezig met het verwezenlijken van bovenstaande speerpunten. V.V. Holten participeert onder andere in het landelijke project “Meer dan voetbal” waar de kracht van voetbal wordt ingezet om een sterkere samenleving te creëren.

Heeft u ideeën over maatschappelijk verantwoord verenigen en kunt u hier op uw eigen manier aan bijdragen? We komen graag met u in contact hierover.