ZWARTE BROEK EN RODE TRUI, DAT ZIJN DE HOOLTER LUI!

15 april ingelaste Algemene Ledenvergadering

Via deze weg willen wij U van harte uitnodigen voor een extra ingelaste algemene ledenvergadering op maandag 15 april.

Tijdens de vorige ALV hebben de leden zich positief uitgesproken om een werkgroep samen te stellen om een nauwere samenwerking tussen Blauw Wit en VV Holten te verkennen door het bekijken van verschillende scenario’s.

De werkgroep is de afgelopen maanden aan het werk gegaan en zal tijdens deze ALV de resultaten presenteren. Daarbij is er ook ruimte om hierover vragen te stellen.

Mogelijk kunnen we met elkaar op die avond een vervolgstap bepalen. Gaan we door met de verkenning en zo ja in welke vorm?

Komt dus allen.

Met sportieve groet,

Hoofdbestuur VV Holten

Facebook