ZWARTE BROEK EN RODE TRUI, DAT ZIJN DE HOOLTER LUI!

Formering werkgroep i.v.m. onderzoek fusie Holten en Blauw Wit

Beste leden van de VV Holten,

In de laatste algemene ledenvergadering van 1 november ’23 heeft het bestuur van de VV Holten fiat gekregen om te verkennen of er mogelijkheden bestaan om tot samenwerking te komen die uiteindelijk gaat leiden tot een volledige fusie met de voetbalvereniging Blauw Wit.

Tijdens deze vergadering is er besloten om deze verkenning te laten uitvoeren door een werkgroep die bestaat uit leden van de VV Holten die alle geledingen vertegenwoordigt, leden van Blauw Wit en een onafhankelijke voorzitter.

Tijdens de vergadering hebben zich al een aantal leden spontaan opgegeven, maar het bestuur wil via deze weg ook leden die niet aanwezig waren, de gelegenheid geven zich hiervoor op te geven.

Indien blijkt dat het aantal aanmeldingen hoger is dan in de eerste werkgroep noodzakelijk is, hopen we dat u zich met deze opgave beschikbaar wilt stellen voor andere werkgroepen die in het vervolgtraject noodzakelijk zullen zijn.

Uitgangspunten van de eerste werkgroep zijn de volgende, in de ledenvergadering bepaalde punten:

 • Regelmatige terugkoppeling aan de leden over de voortgang .
 • V.V. Holten blijft ten alle tijden de mogelijkheid houden om het proces stop te zetten. 
 • Meerdere vormen van samenwerking te verkennen (van alleen jeugd /dames samenwerking tot volledige fusie en eventuele tussenvarianten.)
 • Locatiekeuze.
 • Status verduurzaming. 
 • Benodigde aanpassingen aan infrastructuur. 
 • Beschikbare ruime binnen en buiten .
 • Ligging.
 • Betere grondslag voor natuurvelden.
 • Indicatie van een of meerdere tijdspaden en fasering van de samenwerking en het verkennende traject.
 • Financiële consequenties, zowel voor het realiseren van de samenwerking zelf alsook mogelijke toekomstige consequenties, zoals de genoemde zondagmiddag en de consequenties voor de inkomsten daarvan. 
 • Consequenties voor het voetbal zelf door alle lagen heen. 

Voor eventuele vragen omtrent de werkgroep kunt u zich wenden tot Robert Oolbekkink (voorzitter VV Holten).

Heeft u interesse voor deze werkgroep en wilt u zich hiervoor opgeven, dan kan dit via het volgende mailadres: voorzitter@vvholten.nl

Met sportieve groet,

Bestuur VV Holten

Facebook