ZWARTE BROEK EN RODE TRUI, DAT ZIJN DE HOOLTER LUI!

Reanimatiecursus VV Holten

Beste leden,

Graag willen we jullie de mogelijkheid bieden om een reanimatiecursus te volgen. Deze zal worden gegeven in de kantine van Meermanskamp. Daarom vragen wij jullie aandacht voor het volgende:

Basiscursus reanimatie en AED (+/- 3 uur)

Op verschillende avonden op dinsdag en woensdag in april en mei organiseren wij een basiscursus Reanimatie en AED. Deze zal worden gegeven door EHBO Holten. In de reanimatiecursus leer je hoe je moet handelen bij een hartstilstand. Je leert reanimeren en een AED bedienen.

Ook komt aan de orde hoe je aan hartstilstand herkent en wat je dan als eerst doet.

Herhalingstraining (+/- 2 uur)

Naast de basiscursus worden ook herhalingstrainingen georganiseerd.

NB: voorwaarde hiervoor is dat je een basis- of herhalingstraining hebt gevolgd in de afgelopen drie jaar.

Praktische zaken

De kosten voor de training worden voor de leden door de deelnemende verenigingen gedragen. Jij hoeft dus alleen maar je tijd beschikbaar te stellen!

De training wordt in samenspraak met de atletiek, tennis en schaken georganiseerd. Als vereniging vinden wij het belangrijk over een

 groep opgeleide mensen te kunnen beschikken.

Je wordt niet in een rooster of iets dergelijks ingedeeld. Het is voor ons fijn om een gemêleerde groep te hebben die op verschillende momenten aanwezig is op de vereniging.

Heb je interesse? Meld je dan aan vóór 15 februari via reanimatiecursusvvholten@gmail.com . Vermeld duidelijk of je je voor de basistraining of de herhalingstraining opgeeft.

T.z.t. zul je horen op welke avond je bent ingedeeld.

Met vriendelijke groet,

Wilfred van der Pluijm

Coördinator reanimatiecursus VV Holten

Facebook