ZWARTE BROEK EN RODE TRUI, DAT ZIJN DE HOOLTER LUI!

Update februari voortgang verkenners

Beste leden, vrijwilligers, en betrokkenen van Voetbalvereniging VV Holten en Voetbalvereniging Blauw Wit,

Onze leden hebben gesproken! Na een uitgebreide enquête, waarbij maar liefst 190 deelnemers hun stem hebben laten horen, zijn de resultaten binnen. Deze enquête vormt een belangrijke stap in het proces om de toekomst van het voetbal in onze gemeente verder vorm te geven.

De enquête, die gericht was op het verkrijgen van inzichten en meningen over mogelijke scenario’s voor samenwerking tussen onze voetbalverenigingen, heeft waardevolle input opgeleverd. We zijn verheugd om te zien dat er zoveel enthousiasme en betrokkenheid is onder de leden, sponsoren en vrijwilligers van onze verenigingen.

De deelnemers hebben hun standpunten gedeeld over verschillende scenario’s, variërend van het handhaven van de huidige situatie tot een samenwerkingsvormen tot één nieuwe vereniging op één locatie. De input over de voordelen en nadelen van deze scenario’s zal zorgvuldig worden meegenomen in het uiteindelijke advies dat naar de besturen van beide verenigingen zal worden gepresenteerd.

We willen alle deelnemers hartelijk danken voor hun tijd en waardevolle bijdrage aan dit proces.

Het is duidelijk dat er veel enthousiasme en betrokkenheid is om samen naar de toekomst van het voetbal te kijken en te versterken voor de komende jaren. We kijken ernaar uit om samen met jullie deze uitdaging aan te gaan en een positieve duurzame richting te kiezen voor ons voetbal in Holten.

Communicatie en Planning

De werkgroep zal de beide besturen regelmatig informeren over de voortgang. Medio april streven we ernaar om een advies uit te brengen over de te volgen scenario’s. Uiteraard zullen leden van beide verenigingen op dat moment verder worden geïnformeerd.

Namens de besturen van v.v. Holten en Blauw Wit ’66 willen we jullie danken voor jullie betrokkenheid, nieuwsgierigheid en enthousiasme gedurende dit proces.

Tips voor de werkgroep kun je blijven delen via het speciaal opgerichte emailadres: voetbalverkenners@gmail.com.

Met sportieve groet,

Besturen v.v. Holten en Blauw Wit ’66

Facebook