ZWARTE BROEK EN RODE TRUI, DAT ZIJN DE HOOLTER LUI!

VV Holten en Blauw Wit ’66 Onderzoeken Fusie na Akkoord van Leden

Holten, mei 2024 – Na goedkeuring door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 april 2024, hebben de besturen van VV Holten en Blauw Wit ’66 officieel de intentie uitgesproken om de mogelijkheden voor een fusie op één locatie verder te verkennen en uit te werken. Deze belangrijke stap volgt op de initiële aankondiging eind 2023, waarbij beide verenigingen de wens uitspraken om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken.

De fusie tussen de twee verenigingen wordt gezien als een strategische kans om de voetbalinfrastructuur in Holten te versterken en de sportieve mogelijkheden voor huidige en toekomstige leden uit te breiden. Het doel is om voor het einde van december 2024 een gedetailleerd fusie plan te presenteren, dat vervolgens ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de leden tijdens een speciaal geplande Algemene Ledenvergadering.
“Deze fusie is niet een must, maar een duidelijke wens vanuit beide verenigingen,” verklaren de voorzitters. “Samen kunnen we een krachtige, grote vereniging vormen, die niet alleen de toekomst van voetbal in ons dorp verzekert, maar ook bijdraagt aan een financieel gezonde en duurzame sportomgeving.”

De besturen benadrukken dat, hoewel beide clubs op zichzelf levensvatbaar zijn, de potentiële fusie aanzienlijke voordelen zal bieden. De samenvoeging zal leiden tot verbeterde faciliteiten, groter potentieel aan vrijwilligers, en een groter aanbod aan trainingen en activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.
“Door onze krachten te bundelen, kunnen we niet alleen onze huidige leden beter bedienen, maar ook een aantrekkelijkere omgeving creëren voor nieuwe leden en onze positie binnen de gemeenschap versterken. Wij geloven dat deze fusie ons zal transformeren in de ‘club van de toekomst’ in Holten,” aldus de voorzitters.

Voor de uitwerking van het fusie plan is een oproep gedaan tijdens de ALV van beide verenigingen aan de leden om hier aan mee te werken en zich hiervoor op te geven. Dit kan via de bekende emailadressen van de verenigingen.

Tevens wordt een gesprek gepland met de gemeente om de gemeente mee te nemen in de ontwikkelingen van beide verenigingen gericht op een mogelijk samengaan.

Over VV Holten en Blauw Wit ’66
VV Holten en Blauw Wit ’66 zijn prominente voetbalverenigingen in Holten, bekend om hun sterke gemeenschapsgevoel en betrokkenheid bij de sportieve ontwikkeling van hun leden. Beide clubs streven naar het bevorderen van voetbal en het ondersteunen van de lokale gemeenschap door middel van diverse sportieve en sociale activiteiten.

Facebook