Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon bij VV Holten

Een veilige sportomgeving is voor iedereen (spelers, vrijwilligers, trainers, scheidsrechters, bestuur, ouders) belangrijk. Iedereen wil graag een omgeving waarin respect en sportiviteit de boventoon voeren. Ongewenst gedrag kan en mag niet!

Bij VV Holten worden maatregelen genomen om een veilige sportomgeving vorm te geven. Zo worden VOG’s voor trainers gevraagd, staan de huisregels duidelijk in beeld en wordt vanuit het bestuur snel gereageerd op ongewenst gedrag. Daarnaast wil het bestuur van VV Holten, op advies van de Sportraad Rijssen- Holten, een ‘eigen’ Vertrouwenspersoon aanstellen om het gevoel van veiligheid binnen de vereniging te vergroten.

Vertrouwenspersonen worden door de vereniging aangesteld op vrijwillige basis.

 

Wie is de vertrouwenspersoon Bij VV Holten?

Als vertrouwenscontactpersonen luister ik naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kunnen we je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.

Ida Kleinherenbrink - Vincent

Adres: Hakkertsweg 17, 7451 LR Holten (Dijkerhoek)
Telefoon: 06-46839766                                                                                                      
E-mail: idavincent@hotmail.com 

Wie ben ik:
Hallo, ik ben Ida, moeder van Liam (voetbalt in de JO13-2 ) en Eva, getrouwd met Ferry Kleinherenbrink en we wonen in Dijkerhoek. Ik hou van paardrijden, gezelligheid en heb me voorgenomen om wat sportiever te worden en train daarom voor de 1/8e triatlon, wat een mooie uitdaging voor me is. Ik werk bij Defensie als adviseur en werk daar ook als coach en vertrouwenspersoon en heb hier ook verschillende opleidingen voor gevolgd. Ik vind het belangrijk dat je als je in een vervelende situatie zit bij iemand terecht kan die onafhankelijk is, goed luistert en met je meedenkt. En ik vind het heel goed dat VV Holten daar iets voor heeft geregeld! Schroom dus niet om me te bellen, aan te spreken of te appen, als je het idee hebt dat je dat oplucht of kan helpen.

Waarvoor is een vertrouwenspersoon?

Je kan een vertrouwenspersoon aanspreken of bellen als je last hebt van ongewenst gedrag. Allereerst biedt de vertrouwenspersoon je een luisterend oor; je kan je verhaal kwijt. Daarnaast kan zij/hij je meer vertellen over de stappen die je kunt nemen en begeleiding en ondersteuning bieden.

Een gesprek met een vertrouwenspersoon is vertrouwelijk en hij / zij doet niets zonder toestemming van degene die iets gemeld heeft, tenzij er strafbare feiten begaan zijn. De vertrouwenspersoon is verplicht om strafbare feiten te melden op het moment dat hij/ zij daar weet van heeft (Net als iedere burger).
De vertrouwenspersoon bespreekt geen individuele zaken, maar kan wel signaleren als een onderwerp vaker voorkomt en het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Daarnaast kan hij/ zij voorlichting geven over (on)gewenst gedrag en hoe daarmee om te gaan.

Wat is ongewenst gedrag?

Vaak denken mensen bij de woorden "ongewenst gedrag" en "vertrouwenspersoon" meteen aan incidenten op het gebied van (seksuele of verbale) intimidatie. Maar er zijn meer redenen waarom je bij een vertrouwenspersoon terecht kan. Bijvoorbeeld als je te maken hebt met agressie, geweld, roddel, pesterijen, verbale of seksuele intimidatie, discriminatie en extremisme. Iedereen kan bij de vertrouwenspersoon terecht voor een vertrouwelijk gesprek onder vier ogen. Kenmerken van ongewenst gedrag zijn: grensoverschrijdend, opgedrongen, eenzijdig en onacceptabel.

Meldingsproces seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag (bron:www.knvb.nl)

Binnen de KNVB zijn een groep Vertrouwenscontactpersonen het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten rond seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Spelers, ouders, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden kunnen (anoniem) een melding doen bij deze Vertrouwenscontactpersonen. Deze meldingen kunnen variëren van verbale intimidatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en seksueel misbruik.

Vanuit de KNVB verzorgen de Vertrouwenscontactpersonen de eerste opvang. Bij hen kunnen mensen, volledig in vertrouwen, hun verhaal doen en mogelijke vervolgstappen bespreken. Afhankelijk van de ernst van de situatie en de behoefte van de melder, schakelen de Vertrouwenscontactpersonen de expertise van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF in. Hier zitten professionals met specialistische kennis op het gebied van begeleiding rond seksuele intimidatie. Zij kunnen de melder verder adviseren en ondersteunen en samen het vervolgtraject bepalen.

Het is ook mogelijk om direct met het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF in contact te komen. Het vertrouwenspunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is: 0900 – 202 55 90 (€0,10 per minuut)