ZWARTE BROEK EN RODE TRUI, DAT ZIJN DE HOOLTER LUI!

Stukken extra ingelaste algemene ledenvergadering 15 april

Beste Roodzwarter, via deze weg willen wij u van harte uitnodigen voor een extra ingelaste algemene ledenvergadering (ALV) op maandag 15 april.

Tijdens de vorige ALV hebben de leden zich positief uitgesproken om een werkgroep samen te stellen om een nauwere samenwerking tussen Blauw Wit en VV Holten te verkennen door het bekijken van verschillende scenario’s.

De werkgroep is de afgelopen maanden aan het werk gegaan en zal tijdens deze ALV de resultaten presenteren. Daarbij is er ook ruimte om hierover vragen te stellen. Mogelijk kunnen we met elkaar op die avond een vervolgstap bepalen. Gaan we door met de verkenning en zo ja in welke vorm?

Vanaf 19.45 uur heten wij je van harte welkom en staat de koffie en thee klaar in de kantine. Hieronder vinden jullie de benodigde stukken voor deze avond (dubbelklik om de bestanden te openen):

1. Agenda ALV 15 april 2024
2. Conceptverslag ALV 1 november 2023
3. Verslag werkgroep, “De Weg van Verkenning”

Komt dus allen!

Met sportieve groet, Hoofdbestuur VV Holten

Facebook